Pengantara Ketua Pembina Perti: Sila-sila Pada Pancasila Ada Dalam Al Quran